HOA VOAN THÀNH NỘI HUẾ

HOA VOAN THÀNH NỘI HUẾ
FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Thursday, April 21, 2011

SHOP HOA VOAN 18 ĐOÀN THỊ ĐIỂM - HUẾ


Bài thơ hay:                                

PHÁP TRƯỜNG THAI NHI
Phan văn Phước
Mẹ nằm sóng soải trên giường
Để cho ”đao phủ học Trường Y ra”
Lôi con máu mủ, ruột rà
Bằng kềm bóp chặt thịt, da, đầu, mình !
Thai nhi là một sinh linh
Cớ sao mẹ để ”lý hình điêu ngoa”
Đầu toàn ”chữ nghĩa y khoa”
Giết con, mà chẳng khóc òa, xót thương ?
Đồng tình kẹp thịt, kéo xương
Thai nhi là tội tỏ tường: ”SÁT NHÂN” !
Khẩu trang che mặt trân trân
Của người có học, bất cần Lương Tri
Nhưng còn để lộ tròng, mi
”Mắt-người-giết-chết-thai-nhi-mình-trần” !
Tử cung là chỗ nương thân
Là nơi bảo vệ ”Hồng Ân chào đời” !
Phá thai là TỘI TÀY TRỜI !
Dạ con đâu phải là ”nơi cầm tù” !
Thai nhi chưa biết hận thù
Sớm mang số phận ”phù du: tàn đời” !
Thai nhi không thét bằng lời
Nhưng hồn biết được ”họa thời, tai ương …”
Tủi thân tới số ”đoạn trường”:
Chưa sinh, đã bị coi thường, tẩy chay !
Ngày xưa ẵm mẹ trên tay
Ngoại ru cho mẹ ngủ say đêm trường …
Ngoại ơi…! Hai chữ ”Nhà Thương”
Trở thành ”Nhà Ghét, Pháp Trường Thai Nhi !”
Giết người được phép thực thi
Đánh mèo bị lộ, phải đi hầu Tòa !
Hỡi người ”Đao Phủ Y Khoa”
Giết người như vậy, ”nhân hòa” ở đâu ?
”Lương y: từ mẫu” * là câu
Mà người không chịu ghi sâu đáy lòng !!!

 *Ghi chú:
Theo tác giả Đào Duy Anh, chữ ”Từ mẫu” còn có nghĩa là mẹ của ”Từ Thứ”. Đó là người đàn bà đạo đức, can trường trong ”Tam Quốc Chí”. (Chữ ”Từ” viết hoa.)
Đức Quốc, 26.5.2011

No comments:

Post a Comment